Verdiener

De afbakening van een verdiener is voor dit onderzoek gedaan op basis van gecombineerde gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Inkomensstatistiek. Iemand wordt als verdiener gekenmerkt indien hij of zij aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  1. hij/zij heeft in de EBB aangegeven betaald werk van minstens 12 uur per week te hebben en behoort daarmee tot de werkzame beroepsbevolking, én
  2. hij/zij heeft volgens de gegevens uit de Inkomensstatistiek een eigen inkomen. Dit eigen inkomen kan bestaan uit arbeidsinkomsten en/of inkomen uit eigen onderneming. Deze (bruto) inkomsten uit arbeid en onderneming worden ook wel het persoonlijk primair inkomen genoemd.

Voor de bepaling van het aantal verdieners worden alleen leden van de huishoudkern meegenomen. Een inwonend kind met een bijbaantje telt bijvoorbeeld niet mee als verdiener. Een eenverdienerspaar is dus een paar waarvan een van beide paarleden een verdiener is. Een tweeverdienerspaar is een paar waarvan beide paarleden verdiener zijn.

De doelpopulatie omvat alle al dan niet gehuwde paren met inkomen waarvan beide partners tussen de 15 en 65 jaar zijn.