Steeds meer tweeverdieners

Bij steeds meer paren werken beide partners. Bestond in 2005 nog 51 procent van de paren van 15 tot 65 jaar uit tweeverdieners, in 2009 is dat gegroeid naar 57 procent. Dit komt neer op ruim 2 miljoen huishoudens. In het merendeel van de gevallen is de man de meestverdienende partner.

Tweeverdieners hebben hoogst besteedbare inkomen

Tweeverdieners hebben van alle huishoudenstypen het hoogste besteedbaar inkomen. In 2009 hadden ze gemiddeld bijna 50 duizend euro te besteden. Dat is ruim 13 duizend euro meer dan een gemiddeld huishouden. Het verschil met eenverdieners bedroeg 8,5 duizend euro.

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar type huishouden, 2009*

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar type huishouden, 2009*

Man is meestal de meestverdienende partner

Bij ruim 80 procent van de tweeverdieners verdient de man het meest. Dit komt deels doordat vrouwen veelal in deeltijd werken. Maar ook onder paren waarbij beide partners voltijds werken, hebben mannen in 65 procent van de gevallen het hoogste inkomen. Bij ruim 1 op de 5 tweeverdieners is er sprake van een voltijd-voltijdcombinatie.

Jonge vrouwen vaker meestverdienende dan oudere vrouwen

Hoe hoger de leeftijd van de meestverdienende partner, hoe minder vaak het een vrouw is. Zo is van de meestverdienenden onder de 25 jaar 43 procent een vrouw, tegenover 14 procent van de 55- tot 65-jarigen.

Tweeverdieners naar geslacht en leeftijd van de meestverdienende partner, 2009*

Tweeverdieners naar geslacht en leeftijd van de meestverdienende partner, 2009*

Meestverdienende vrouw heeft lager inkomen dan man

Vrouwen hebben wanneer ze de meestverdienende partner zijn, gemiddeld een lager inkomen dan mannen die het meeste binnenbrengen. Dit komt onder meer doordat ze relatief vaak in deeltijd werken. Het inkomensverschil neemt toe met de leeftijd en bedroeg in 2009 gemiddeld 20 procent. Onder tweeverdieners waarbij beide partners voltijds werken, is dit verschil met 8 procent beduidend kleiner.

Gemiddeld persoonlijk primair inkomen naar geslacht en leeftijd van de meestverdienende partner, 2009*

Gemiddeld persoonlijk primair inkomen naar geslacht en leeftijd van de meestverdienende partner, 2009*

Linda Moonen en Lian Kösters

Bron: Gemiddeld persoonlijk primair inkomen van tweeverdieners naar kenmerken van de meestverdienende partner, 2009*