Ruim de helft van de Poolse immigranten vertrekt weer uit Nederland

In 2009 vestigden zich 13 duizend Polen in Nederland. Dat waren er duizend minder dan in 2008. De meerderheid van de Poolse immigranten vertrekt na verloop van tijd weer uit Nederland.

Meer Poolse mannen dan vrouwen naar Nederland

De immigratie van Polen is de laatste jaren sterk gestegen, vooral na de toetreding tot de Europese Unie in mei 2004.  Begin deze eeuw bestond de meerderheid van de Poolse immigranten uit vrouwen. Na de toetreding tot de EU kwamen er meer mannen dan vrouwen naar Nederland.

Immigratie van Polen naar geslacht

Immigratie van Polen naar geslacht

Meerderheid van de Polen verlaat Nederland na verloop van tijd

Van de Polen die sinds 2000 naar Nederland zijn gekomen is inmiddels bijna 60 procent weer vertrokken uit Nederland. Dit percentage ligt iets lager dan onder de Spaanse en Italiaanse immigranten uit de jaren zestig en zeventig, maar beduidend hoger dan onder Turken en Marokkanen die in die tijd naar Nederland kwamen.

Het feit dat Polen lid is van de EU speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Vanwege de vrije vestiging van EU-onderdanen kunnen Polen altijd terug naar Nederland. Dat is een wezenlijk andere situatie dan voor de Turken en Marokkanen destijds.

Retourmigratie van Polen (2000-2009) en Italianen, Spanjaarden, Marokkanen en Turken (1964-1973)

Retourmigratie van Polen (2000-2009) en Italianen, Spanjaarden, Marokkanen en Turken (1964-1973)

Negen op de tien gaan naar Polen

Ongeveer 90 procent van de Polen die Nederland verlaten keert inderdaad terug naar hun geboorteland. Ongeveer 5 procent vertrok naar Duitsland, kleinere aantallen gingen naar België en het Verenigd Koninkrijk. Van een grootscheeps ‘doormigreren’ binnen de EU is bij de Polen die deze eeuw naar Nederland gekomen zijn geen sprake.

Verschil met arbeidsmigranten uit vorige eeuw

Van de Turkse en Marokkaanse immigranten in de tweede helft van de jaren zestig bestond het merendeel uit (alleenstaande) mannen. Zij lieten later hun gezinnen overkomen, hetgeen blijkt uit de toename van vrouwen en kinderen in de immigratie. Onder Poolse immigranten daalt het aandeel vrouwen juist. Dit wijst erop dat grootschalige gezinshereniging onder Poolse migranten op dit moment niet aan de orde is.

Aandeel vrouwen in de immigratie van Turken en Marokkanen (1964-1973) en van Polen
(2000-2009)

Retourmigratie van Polen (2000-2009) en Italianen, Spanjaarden, Marokkanen en Turken (1964-1973)

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Immigratie van Polen naar geslacht en leeftijd, 2000-2009