Immigratie van Polen

De cijfers in dit artikel betreffen immigranten die zich hebben ingeschreven in de Gemeentelijke  Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dat zijn personen die de intentie hebben minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.