Jaarloon

Het jaarloon is het overeengekomen brutoloon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.

De cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit de Statistiek werkgelegenheid en Lonen (SWL), die gebaseerd is op de loonaangiften van bedrijven. Het gaat om de werkelijk uitbetaalde bedragen, in tegenstelling tot de cao-loonontwikkeling, die berekend wordt uit algemeen geldende afspraken in cao’s tussen werkgevers en werknemers.