Cohort-levensverwachting

De cohort-levensverwachting maakt gebruik van de sterfterisico’s voor mensen die in een bepaald jaar zijn geboren. Als de sterfterisico’s doorlopend dalen, zoals de laatste decennia het geval was (en in de prognose ook voor de toekomst wordt verondersteld), ligt de cohort-levensverwachting hoger dan de periode-levensverwachting. Het nadeel van deze maat is dat minder ver in de toekomst kan worden gekeken. Zo kan de cohort-levensverwachting op 65-jarige leeftijd niet worden berekend voor jaren na 2026