Consumeren

Het gaat in deze analyse om de finale consumptie van huishoudens. Hiertoe worden ook een aantal uitgaven gerekend van de overheid die ten dienste staan van huishoudens zoals gezondheidszorg. Huishoudens hebben een verschillend consumptie patroon. Met data uit het budgetonderzoek van het CBS is het verband onderzocht tussen huishoudkenmerken als grootte en inkomen en de emissies van broeikasgassen.