Met pensioen gaan

Personen met pensioen als voornaamste inkomstenbron die een jaar eerder arbeid als voornaamste inkomstenbron hadden. Voor dit artikel is uitgegaan van de voornaamste inkomstenbron van de maand september van een jaar. De gegevens over met pensioen gaan zijn ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand.