Uitgaven AOW blijven onverminderd stijgen

In de eerste helft van 2010 is ruim 500 miljoen euro meer uitgegeven aan de AOW dan in het eerste halfjaar van 2009. Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen personen een AOW-uitkering. De AOW-uitgaven worden nog maar voor ruim 60 procent gedekt door de premies.

Aantal AOW’ers stijgt naar 2,9 miljoen

In het eerste halfjaar van 2010 is 14,9 miljard euro uitgegeven aan de AOW. Dit is 3,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal AOW’ers steeg in dezelfde periode met 84 duizend naar bijna 2,9 miljoen. Ongeveer 10 procent van de AOW'ers woont in het buitenland. Door de vergrijzing en in mindere mate door verhoging van de uitkering zijn de AOW-uitgaven de afgelopen tien jaar met 44 procent toegenomen. De stijging van het aantal ontvangers zal de komende jaren versterkt doorzetten, aangezien de babyboomgeneratie vanaf 2011 met pensioen gaat.

Groei AOW-uitgaven en aantal personen met een AOW-uitkering

Groei AOW-uitgaven en aantal personen met een AOW-uitkering

Premies dekken ruim 60 procent van de uitgaven

De ontvangen premies dekken ruim 60 procent van de AOW-uitgaven. Het Rijk draagt het overige deel bij. Het afgelopen decennium is het aandeel van de rijksbijdragen sterk gestegen. De AOW-premie werd eind jaren negentig bevroren op 18 procent van het inkomen. De structurele stijging van de uitgaven vanwege de vergrijzing wordt opgevangen uit de algemene middelen, waaraan ook 65-plussers bijdragen.

Aandeel rijksbijdrage in uitgaven AOW

Aandeel rijksbijdrage in uitgaven AOW

Linda Peters

Bron: StatLine, Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, financiën