Contacten met de huisarts

Gegevens over het aantal en het soort contact met de huisarts, zijn afkomstig uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH) van NIVEL/IQ Healthcare.