Sloopregelingen

Sloopregeling Nederland van 29 mei 2009 t/m 21 april 2010

Het ministerie van VROM stelde 65 miljoen euro beschikbaar voor de Nationale Sloopregeling. De autobranche legde daar 20 miljoen euro bij. In totaal ging het dus om 85 miljoen euro.
Met sloopregeling was het onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om bij de aanschaf van een nieuwere en schonere (bestel)auto een premie van 750 tot 1 750 euro te krijgen voor de oude (bestel)auto.

  • De oude auto moest vóór 1 maart 2008 op naam zijn gezet.
  • De APK op de oude auto moest nog minimaal drie maanden geldig zijn.
  • Een in te leveren benzine-auto diende een bouwjaar te hebben van voor 1996, terwijl een dieselauto voor 2000 gebouwd moest zijn.
  • De nieuwe benzine-auto moest gebouwd zijn in 2001 of later.
  • De nieuwe diesel moest voorzien zijn van een ‘af-fabriekroetfilter’.

In Den Haag en Amsterdam waren er extra sloopregelingen als aanvulling op de nationale sloopregeling

Sloopregeling Duitsland van 1 januari 2009 t/m 1 september 2009

Duitsland reserveerde 5 miljard euro voor de sloopregeling. De regeling, in de Duitse volksmond "Kohle für Klapperkisten" genoemd, is begin 2009 ingegaan en op 2 september 2009 beëindigd. De voorwaarde om voor een slooppremie (Abwrackprämie) van 2 500 euro in aanmerking te komen waren:

  • De auto dient meer dan een jaar in het bezit van de eigenaar te zijn. 
  • De in te leveren auto diende minstens negen jaar oud te zijn. 
  • Anders dan in Nederland moest er een nieuwe auto aangeschaft worden.

Sloopregeling België: geen

In België werd geen sloopregeling ingevoerd. De Belgische overheid gaf als reden hiervoor aan er geen budget voor te hebben.