Stagnatie op woningmarkt duurt voort

Door de financiële crisis in het najaar van 2008 kwam een einde aan een lange periode van oplopende woningprijzen. Deze bereikten hun hoogste punt in augustus 2008. Van augustus 2008 tot en met september 2009 daalden de prijzen scherp. Sindsdien zijn de huizenprijzen nagenoeg stabiel gebleven. De prijzen lagen in september 2010 ruim 6 procent onder het niveau van augustus 2008.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Prijsindex bestaande koopwoningen

Prijsdaling in alle provincies en woningtypes

De prijzen van koopwoningen daalden in alle provincies, maar de verschillen waren groot. In Zeeland daalden de prijzen in de periode van augustus 2008 tot en met september 2010 met slechts 1,7 procent. In Noord-Holland was de prijsdaling met 7,7 procent het grootst. Daar staat tegenover dat de woningprijzen in Noord-Holland in de periode tot en met  augustus 2008 ook het hardst waren gestegen.

Vanaf het begin van de prijsdaling in augustus 2008 zijn alle woningtypen in prijs gedaald. De vrijstaande woningen hebben met een waardeverlies van 8,5 procent het meest ingeleverd. Eigenaren van tussenwoningen kwamen er in verhouding nog het best van af. Die woningen daalden 5,4 procent in prijs.

Prijsverandering bestaande koopwoningen, augustus 2008 – september 2010

Prijsverandering bestaande koopwoningen, augustus 2008 – september 2010

Ook aantal transacties herstelt niet

De dalende prijzen in 2009 gingen samen met een scherpe daling in het aantal woningtransacties. Het Kadaster registreerde in de eerste drie kwartalen van 2008 nog ruim 137 duizend transacties. In dezelfde periode van 2009 wisselden bijna 91 duizend woningen van eigenaar. Dat is een daling van 34 procent. Het aantal transacties in de eerste negen maanden van 2010 was met 92 duizend slechts een fractie hoger dan het jaar ervoor.

Aantal verkochte bestaande koopwoningen in de eerste drie kwartalen

Aantal verkochte bestaande koopwoningen in de eerste drie kwartalen

Henny Floor en Peter Hein van Mulligen

Bronnen: