Organisatiegraad

In dit artikel is de organisatiegraad gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal vakbondsleden en de werkzame beroepsbevolking. Het gaat om vakbondsleden jonger dan 65 jaar.