Compleet beeld van de vakbeweging

De structuurenquête Leden van vakverenigingen bestaat dit jaar 110 jaar. De eerste waarneming dateert uit 1901 en betrof het aantal leden van het Christelijk Arbeiderssecretariaat, de voorloper van het CNV. In 1910 ontstaat er een compleet beeld van de vakbeweging en zijn gegevns beschikbaar over lidmaatschap van een vakbond in Nederland. Gedetailleerde informatie over het lidmaatschap naar geslacht en leeftijd is sinds 1973 beschikbaar.