Subjectief welzijn

Bij subjectief welzijn gaat het om de vraag hoe tevreden en gelukkig iemand is met zijn of haar leven.
Informatie over subjectief welzijn is beschikbaar via enquêtegegevens uit de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS), waarin de volgende twee vragen met bijbehorende antwoordcategorieën worden gesteld:
‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?’
1. Erg gelukkig;
2. Gelukkig;
3. Niet gelukkig/niet ongelukkig;
4. Niet zo gelukkig;
5. Ongelukkig

‘In welke mate bent u tevreden met het leven dat u nu leidt?’
1. Buitengewoon tevreden;
2. Zeer tevreden;
3. Tevreden;
4. Tamelijk tevreden;
5. Niet zo tevreden.

Voor dit onderzoek zijn de antwoordcategorieën ingedeeld in gelukkig (1,2) en niet gelukkig  (3,4,5), respectievelijk tevreden (1,2,3) en niet tevreden (4,5).