Nieuwe appelrassen winnen terrein

Nieuwe appelrassen als Junami, Kanzi en Rubens komen de laatste jaren sterk op. In de afgelopen zes jaar is de teeltoppervlakte hiervan gegroeid tot 988 hectare. Voor 2010 wordt een verdere groei verwacht. De teelt van oudere rassen zoals Golden Delicious en Cox’s Orange neemt jaarlijks af en dreigt uit Nederland te verdwijnen. Het totale areaal appels is sinds 1992 bijna gehalveerd.

Minder Cox’s Orange en Golden Delicious

Het aantal hectares Cox’s Orange is teruggelopen van 2 162 in 1992 tot 160 in 2009. De teelt van de Golden Delicious nam in dezelfde periode af van 1 636 hectare tot 500 hectare. De oppervlakte Rode van Boskoop, beter bekend als de Goudreinette, liep terug van 1 587 hectare tot 574 hectare.

Teeltoppervlakte enkele appelrassen

Teeltoppervlakte enkele appelrassen

De meest geteelde rassen

Bekende appelrassen als Elstar, Jonagold en Jonagored worden in Nederland het meest geteeld. Ook van deze appelrassen echter neemt de teeltoppervlakte af. Het areaal Elstar nam af met 4 hectare tot 3 960 hectare en is het meest geteelde ras. Jonagold en Jonagored leverden samen 70 hectare in en kwamen uit op 2 305 hectare in 2009.

Teeltoppervlakte appelen

Teeltoppervlakte appelen

Areaal appelen bijna gehalveerd

Sinds 1992 is de totale oppervlakte aan appelboomgaarden in Nederland bijna gehalveerd. In 1992 was er nog bijna 17 duizend hectare beplant met appelbomen, in 2009 was dit nog maar ruim 9 duizend hectare. Het gaat dan nog altijd wel om bijna 27 miljoen appelbomen.

Minder appels in 2010

De appeloogst zal dit jaar minder groot zijn dan vorig jaar. De oogstramingscommissie van het Productschap Tuinbouw schat de appeloogst op 340 miljoen kilo. Dat is 17 procent minder dan vorig jaar toen de oogst 407 miljoen kilo appels opleverde.

Marius Reitsema

Bron: StatLine, Fruitteelt