Uitstoot van broeikasgassen

De gepresenteerde emissiecijfers voor 2009 zijn voorlopige cijfers op basis van onder andere de ‘nader voorlopige’ gegevens van de Nederlandse energiehuishouding van het CBS en van voorlopige productiegegevens. De definitieve emissiecijfers voor 2009 worden in het voorjaar van 2011 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie. Op deze website zijn ook gedetailleerde emissiecijfers tot en met 2008 in kaartvorm beschikbaar.