Profielen

Onderwijsprogramma in de bovenbouw van het hoger algemeen voortgezet  onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met  een relatief vaststaand vakkenpakket voor het eindexamen. Elk profiel bereidt leerlingen voor op bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs.

Vanaf het schooljaar 1998/'99 zijn er in de hogere leerjaren van de havo en vwo (tweede fase vo) een aantal zaken veranderd. Een belangrijk onderdeel van de wijzigingen is de invoering van de zogenaamde profielen, waardoor de vrije keuze van examenvakken grotendeels kwam te vervallen. Leerlingen in de leerjaren 4 en 5 van de havo en de leerjaren 4, 5 en 6 van het vwo kunnen kiezen tussen natuur- en maatschappijprofielen.

De natuurprofielen bestaan uit:

  • Natuur en techniek, met vakken als wiskunde B,scheikunde en natuurkunde
  • Natuur en gezondheid, met vakken als wiskunde A (of B), scheikunde en biologie
  • Profielcombinatie natuur (combinatie van beide natuurprofielen)

De maatschappijprofielen bestaan uit:

  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij
  • Profielcombinatie maatschappij (combinatie van beide maatschappijprofielen)