Niet-westerse allochtonen

Dit artikel baseert zich op onderzoek onder personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Daarbij zijn gegevens ontleend aan de Survey Integratie Minderheden 2006 (SCP/CBS) en het Sociaal Statistisch Bestand (CBS).