Sociaal vertrouwen

Het sociale vertrouwen is bepaald met de vraag: ‘Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?’. De antwoordschaal loopt van 0 tot en met 10, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. De antwoorden 6 en hoger zijn samengevoegd en duiden op de groep met vertrouwen.