Relatief veel Nederlanders hebben vertrouwen in medemens en instituties

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in anderen en in diverse nationale en internationale instituties. Daarmee bevindt Nederland zich in de Europese voorhoede.

Vertrouwen alleen in Scandinavië groter

Van de Nederlandse bevolking heeft 64 procent vertrouwen in de medemens. Alleen in de Scandinavische landen is dit sociaal vertrouwen iets groter. In Duitsland en België hebben slechts vier op de tien inwoners vertrouwen in anderen. Dit aandeel is in de Oost-Europese landen, Griekenland en Portugal nog kleiner.

Vertrouwen in de medemens, 2008

Vertrouwen in de medemens, 2008

Ook in het vertrouwen in politici en politieke instellingen loopt Nederland samen met de Scandinavische landen voorop. Op het vertrouwen in het rechtsstelsel en de politie scoort Nederland eveneens relatief hoog.

Vertrouwen in rechtsstelsel en politie sterkst gestegen

In 2002 gaf 58 procent van de Nederlandse bevolking aan vertrouwen te hebben in de medemens. In 2008 was dit aandeel gestegen naar 64 procent. Het institutioneel vertrouwen is in de periode 2002-2008 nog sterker toegenomen. Dit geldt met een groei van ongeveer 11 procent vooral voor het vertrouwen in het rechtsstelsel en de politie.

Minder vertrouwen is er in het Europees parlement, politici en politieke partijen. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking gaf in 2008 aan vertrouwen te hebben in deze instituties.

Vertrouwen in medemens en instituties en organisaties

Vertrouwen in de medemens, 2008

Hoogopgeleiden hebben meeste vertrouwen

Hoeveel vertrouwen mensen hebben in anderen en in instituties houdt verband met hun persoonlijke kenmerken. Zo hebben frequente bezoekers van religieuze diensten, studenten en mensen met een betaalde baan over het algemeen veel sociaal en institutioneel vertrouwen.

Opleiding is nog sterker van belang: het vertrouwen neemt toe naarmate de opleiding hoger is. Bijna drie kwart van de mensen met een hoge opleiding heeft vertrouwen in anderen, tegen slechts de helft van de laagopgeleiden. Ook hebben hoger opgeleiden aanzienlijk vaker vertrouwen in instituties dan lager opgeleiden.

Vertrouwen naar opleiding, 2002-2008

Vertrouwen naar opleiding, 2002-2008

Rianne Kloosterman, Rik Linssen en Hans Schmeets

Bronnen:

• StatLine, Vertrouwen in recht en politiek; rapportcijfer gegeven door inwoners Europa
• Vertrouwen in medemens en instituties toegenomen aan het begin van de 21e eeuw, Bevolkingstrends, tweede kwartaal 2010