Aantal vacatures stabiliseert

  • 115 duizend openstaande vacatures
  • Meer vacatures binnen commerciële dienstverlening
  • Aantal vacatures per duizend banen stabiel
  • Aantal ontstane vacatures toegenomen

Eind juni 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 115 duizend vacatures open. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. Met uitzondering van een lichte stijging in het derde kwartaal van 2009 daalde het aantal openstaande vacatures onafgebroken sinds eind 2008. Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2010 gestabiliseerd. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Binnen de commerciële dienstverlening treedt een licht herstel op. In deze sector, neemt het aantal vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden ten opzichte van het vorige kwartaal met 3 duizend toe. Tot deze sector behoort onder andere de zakelijke dienstverlening. Bij de niet-commerciële dienstverlening daarentegen zette de daling van het aantal openstaande vacatures door. In deze sector daalde het met 3 duizend.

De vacaturegraad, het aantal vacatures per 1 000 banen, is in het tweede kwartaal van 2010 gestabiliseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Enkele sectoren laten zelfs een voorzichtig herstel zien. Binnen de sector informatie en communicatie en bij de handel staan relatief meer vacatures open dan een jaar terug.

In het tweede kwartaal van 2010 zijn er 191 duizend vacatures ontstaan en 182 duizend vervuld. Het aantal vervulde vacatures is lager dan in dezelfde periode van 2009, maar de daling vlakt af ten opzichte van voorgaande kwartalen. Het aantal ontstane vacatures is voor het eerst in twee jaar hoger dan in de zelfde periode van een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads