Einde aan sterke omzetdaling transportsector

In het eerste kwartaal van 2010 behaalden de transportbedrijven gemiddeld 1,4 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van 2009. Het omzetverlies in de voorgaande vier kwartalen bedroeg steeds meer dan 10 procent. Dieptepunt vormde het tweede kwartaal van 2009 toen de omzet ruim 14 procent lager uitkwam dan een jaar eerder.

Weer omzetgroei bij luchtvaart en expediteurs

Bij de luchtvaart was de omzet in het eerste kwartaal bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze branche, die goed is voor zo’n 15 procent van de totale omzet in de transportsector, kampte in 2009 nog met flinke omzetverliezen.

Ook bij de expediteurs was er na een jaar van forse dalingen voor het eerst weer sprake van lichte omzetgroei. Ze behaalden in het eerste kwartaal bijna 2 procent meer omzet dan in het eerste kwartaal van 2009. De expediteurs nemen 20 procent van de totale omzet voor hun rekening.

Goederenwegvervoer klimt uit dal

Het goederenwegvervoer had in het eerste kwartaal opnieuw te maken met omzetverlies. Wel was de daling met ruim 4 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2009 toen de omzet nog met bijna 9 procent kromp. Het goederentransport over de weg realiseert bijna 30 procent van de totale omzet binnen het transport en is daarmee de grootste branche binnen deze sector.

Omzetontwikkeling van de drie grootste branches in de transportsector

Omzetontwikkeling van de drie grootste branches in de transportsector

André Weber en Marcel van der Geest