Overheden besteden meer geld aan sport

In 2008 hebben de gemeenten, provincies en het Rijk bijna 1,5 miljard euro uitgegeven aan sport. Zij hebben in dat jaar bijna 0,4 miljard euro ontvangen, bijvoorbeeld voor de huur van sportaccommodaties. Overheden hebben dus netto 1,1 miljard besteed aan sport. Dit is 9 procent meer dan in 2007.

Gemeenten betalen het meest

Gemeenten betalen het meest aan sportvoorzieningen en sportfaciliteiten. In 2008 gaven zij 1 miljard euro uit aan sport. Dat is bijna 90 procent van de overheidsuitgaven aan sport.

In de periode 2004-2008 zijn de gemeentebestedingen aan sport ieder jaar gestegen. Vergeleken met 2004 zijn de bestedingen in 2008 ruim 20 procent hoger, een stijging van 4 procent per jaar. In 2008 zijn de netto-uitgaven zelfs toegenomen met 9 procent.

De begrotingen van 2009 en 2010 geven aan dat de stijging van de sportuitgaven van gemeenten ook na 2008 doorgaat. Voor 2009 zijn de begrote uitgaven voor sport 4 procent hoger dan de werkelijke bestedingen in 2008, in 2010 wordt zelfs een stijging van 7 procent begroot.

Overheidsuitgaven aan sport

Overheidsuitgaven aan sport

5,6 miljoen euro voor accommodaties in Overijssel

Provincies gaven 16 miljoen euro uit aan sport, 80 procent meer dan in 2007. De stijging komt bijna geheel voor rekening van Overijssel, dat in 2008 aan alle gemeenten een doeluitkering van 5 euro per inwoner heeft gegeven voor investeringen in sportaccommodaties. Hiermee was een bedrag van 5,6 miljoen euro gemoeid. Omdat dit een eenmalige uitkering was, worden de uitgaven van provincies aan sport na 2008 weer lager. Uit de provinciebegrotingen blijkt dat in 2009 de bestedingen ongeveer 35 procent lager zijn dan in 2008.

Structurele impuls voor ‘Meedoen door sport’

De sportuitgaven van het Rijk hebben een grillig verloop. In 2006 was er een plotselinge stijging van de uitgaven die te maken had met eenmalige uitgaven aan diverse programma’s, maar ook met de start van een structurele impuls voor het programma ’Meedoen door sport’. Om deze reden waren de uitgaven in 2007 lager dan in 2006, maar nog wel flink hoger dan in 2004 en 2005. In 2008 waren de Rijksuitgaven voor sport ruim 100 miljoen euro, 7 procent meer dan in 2007.

Floor van Oers

Bron: StatLine, Overheidsuitgaven aan cultuur, sport en recreatie