Uitzendkrachten

De gegevens in dit artikel zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Het gaat over de uitzendkrachten die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar en die een uitzendbaan hebben van ten minste twaalf uur per week.

De jaarcijfers hebben betrekking op het gemiddelde aantal personen die gedurende een kalenderjaar werkzaam waren als uitzendkracht. Uitzendcontracten zijn vaak van korte duur en dit betekent, dat het aantal uitzendkrachten in dit artikel geen afspiegeling is van het totale aantal personen dat ooit in het jaar of zelfs in een kwartaal werkzaam waren. Het cijfer geeft een indicatie van hoeveel uitzendkrachten er gemiddeld door het jaar heen werkzaam zijn.