In 2009 vooral minder uitzendkrachten in de industrie

In 2009 telde de werkzame beroepsbevolking gemiddeld 156 duizend uitzendkrachten, 41 duizend minder dan een jaar eerder. Dit was de grootste jaar-op-jaardaling sinds 1996. De sterkste terugval deed zich voor in de industrie.

Een op vijftig werkenden is uitzendkracht

De afname van het aantal uitzendkrachten begon in het najaar van 2007. In dat jaar was gemiddeld 2,9 procent van de werkzame beroepsbevolking een uitzendkracht. Dat is in 2009 teruggelopen tot 2,1 procent.

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar)

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar)

Minder uitzendkrachten in industrie, zakelijke dienstverlening en vervoer

De daling met 41 duizend van 2008 op 2009 is voor driekwart terug te voeren op het verminderde aantal uitzendkrachten in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag. De industrie had in 2008 de meeste uitzendkrachten in dienst, en daar liep de vraag naar deze vorm van flexibele arbeid sterk terug. In 2009 waren er 40 procent minder uitzendkrachten in de industrie dan in 2008. De daling in de andere sectoren was beduidend kleiner.

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar), waar werken ze

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar), waar werken ze

Uitstroom van uitzendbaan naar werkloosheid gestegen

In 2009 had een op de vijf uitzendkrachten drie maanden later een andere werkkring. Dat ging in de helft van de gevallen om een baan met een vast contract. Verder behoorde een op de vijf uitzendkrachten drie maanden later niet meer tot de werkzame beroepsbevolking. Vooral de uitstroom naar werkloosheid is sinds 2007 gegroeid. In 2007 stroomde 5 procent van alle uitzendkrachten uit de werkzame beroepsbevolking naar de werkloze beroepsbevolking, in 2009 was dit gestegen naar 9 procent. Het aandeel uitzendkrachten dat drie maanden later nog werkzaam is in dezelfde baan, is tussen 2007 en 2009 vrijwel constant.

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking naar hun positie 3 maanden later

Uitzendkrachten in de werkzame beroepsbevolking naar hun positie 3 maanden later

Clemens Siermann

Bron: 
Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010; Aantal uitzendkrachten fors gedaald.