Overige wegvervoermiddelen

Hieronder vallen alle wegvervoermiddelen behalve personenauto’s.