Verkoop bedrijfsvoertuigen daalt nog steeds, maar minder hard

In april 2010 zijn bijna 50 duizend nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder. De daling is veel minder groot dan in de eerste twee maanden van dit jaar en betrof vooral de verkoop van zware vrachtvoertuigen. Door teruglopende investeringen neemt de verkoop van bedrijfswagens al sinds medio 2008 af.

Vooral sterke daling verkoop vrachtauto’s en trekkers

De daling van de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen in april 2010 is vooral toe te schrijven aan nieuwe vrachtauto’s en trekkers voor opleggers. Van deze wagens werden er 27 procent minder verkocht dan in april 2009. In januari en februari was er echter nog sprake van dalingen van ongeveer 50 procent. Over heel 2009 wisselden 37 procent minder nieuwe zware vrachtauto’s van eigenaar.

De verkoop van nieuwe bestelauto’s kwam in april, evenals in maart, ongeveer 3 procent lager uit en lijkt zich weer iets te herstellen. Ook voor de verkoop van bestelauto’s was 2009 een zeer slecht jaar. Er werden toen bijna 40 procent minder bestelauto’s verkocht dan in 2008.

Verkoop bedrijfsvoertuigen

Verkoop bedrijfsvoertuigen

Minder geïnvesteerd in overige wegvervoermiddelen

Door de economische crisis hebben bedrijven veel minder besteed aan overige wegvervoermiddelen zoals vrachtauto’s, trekkers, bestelauto’s en speciale voertuigen. Over heel 2009 krompen de investeringen in bedrijfsvoertuigen met 35 procent. Vooral in het vierde kwartaal is fors minder geinvesteerd (-48 procent). In het eerste kwartaal van 2010 werd er ongeveer 36 procent minder aan vrachtauto’s en dergelijke besteed dan in dezelfde periode van 2009.

Investeringen in overige wegvoertuigen

Investeringen in overige wegvoertuigen

Aantal zware vrachtvoertuigen in 2009 met 3 procent gedaald

De sterk afgenomen verkoop van nieuwe bedrijfswagens in 2009 had ook consequenties voor het Nederlandse bedrijfsvoertuigenpark. Op 1 januari 2010 waren er 145 duizend vrachtauto’s en trekkers met een Nederlands kenteken, 3,4 procent minder dan in het begin van 2009. Het aantal bestelauto’s liep met 0,4 procent terug tot ruim 872 duizend. In totaal kromp het bedrijfsvoertuigenpark (inclusief speciale voertuigen en bussen) gedurende 2009 met 0,7 procent.

Astrid Dohmen, Hermine Molnár, Eefje Lammers

Bronnen: