Belasting op inkomen

Betreft de belasting die over het inkomen van het betreffende jaar verschuldigd is.