Steeds minder Anw-uitkeringen

In maart 2010 zijn 105 duizend uitkeringen verstrekt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Een jaar eerder waren dat nog 9 duizend uitkeringen meer. De Anw kent drie soorten uitkeringen: voor nabestaande partners, voor halfwezen en voor wezen. Het overgrote deel van de uitkeringen wordt verstrekt aan nabestaande partners.

Daling sinds introductie Anw

Sinds de Anw op 1 juli 1996 in werking trad, is het aantal uitkeringen met 46 procent gedaald. De Anw kwam in de plaats van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De strengere toegangsregels van de Anw zorgen ervoor dat minder mensen in aanmerking komen voor een uitkering. Zo is de Anw, in tegenstelling tot haar voorganger, inkomens- en leeftijdsafhankelijk. Het aantal uitkeringen dat is ingegaan vóór 1 juli 1996 neemt bovendien sterk af vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de uitkeringsontvangers.

Anw-uitkeringen

Anw-uitkeringen

Anw-uitkeringen voor nabestaande partners dalen vanaf 2008

Het aantal Anw-uitkeringen, met ingangsdatum recht na 1 juli 1996, verstrekt aan partners was nagenoeg stabiel in de periode 2005 tot en met 2007. In die jaren werden gemiddeld 66 duizend uitkeringen verstrekt. Vanaf 2008 daalde het aantal uitkeringen met gemiddeld 250 per maand tot 57 duizend in maart 2010.

Anw-uitkeringen (recht vanaf 1-7-1996) naar soort, jaargemiddelde

Anw-uitkeringen (recht vanaf 1-7-1996) naar soort, jaargemiddelde

Meer uitkeringen voor halfwezen

Van het totaal aantal Anw-uitkeringen (105 duizend in maart 2010) gaat het gros naar mensen die hun partner verloren hebben. Slechts een klein gedeelte is bestemd voor kinderen die een of beide ouders verloren hebben. In maart 2010 ging het bij 14 procent uitsluitend om een uitkering aan halfwezen en bij 1 procent om een uitkering aan wezen.

Het aantal wezenuitkeringen daalde vanaf 2005 licht tot 1 400 uitkeringen in maart 2010. Het aantal halfwezenuitkeringen steeg daarentegen als enige Anw-uitkering. In maart bedroeg het aantal uitkeringen 14 duizend, 3 duizend meer dan vijf jaar geleden.

Geessiena Lycklama à Nijeholt

Bron: StatLine, Anw-uitkeringen