Wettelijke voorwaarden

Gratie kan niet worden gevraagd voor:
• geldboetes van minder dan 340 euro
• transacties die het CJIB toestuurt en die zijn geaccepteerd
• transacties door de Officier van Justitie en van belastingaanslagen

Daarnaast moet de veroordeling definitief (onherroepelijk) zijn. Dit is het geval als er geen hoger beroep meer kan worden ingesteld.

Bovendien moet de veroordeling langer dan 3 maanden geleden zijn uitgesproken. Alleen als de veroordeelde bijvoorbeeld ernstig ziek is geworden in die tijd, kan hij al binnen die periode om gratie vragen.