Steeds minder verzoeken om gratie

Bijna 2 duizend veroordeelden vroegen in 2009 om gratie. Dat is de helft minder dan een decennium eerder. Aan ruim 600 personen is vorig jaar gratie verleend.

Minder gratieverzoeken

Vorig jaar zijn bijna 2 duizend gratieverzoeken ingediend. In 2000 waren dat er nog 4 800. Het aantal beslissingen op verzoeken is de afgelopen jaren ook sterk afgenomen, en kwam in 2009 uit op ruim 1 300.
Niet op elk gratieverzoek volgt een beslissing. Als een verzoek niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden, behandelt het Ministerie van Justitie het niet.

Gratieverzoeken en beslissingen

Gratieverzoeken en beslissingen

Groter aandeel toewijzingen

In 2009 viel bijna de helft van het aantal beslissingen, ruim 600, positief uit voor de veroordeelde. Ruim 700 verzoeken werden afgewezen. In 2004 werd nog bij minder dan een derde van de beslissingen het verzoek om gratie toegewezen.

Gratieverleningen en -afwijzingen

Gratieverleningen en -afwijzingen

Vaker niet dan wel voorwaarden

Sinds 2004 stelt het Ministerie van Justitie vaker niet dan wel voorwaarden bij het verlenen van gratie. In 2009 ging het 390 onvoorwaardelijke graties, tegenover 240 gratieverleningen met voorwaarden.

Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de veroordeelde een taakstraf verricht. Wordt niet voldaanaan de voorwaarde, dan wordt de gratie teruggedraaid en moet de veroordeeld alsnog de volledige straf ondergaan.

Nynke de Heer – de Lange

Bron: StatLine, Strafzaken; bijzondere procedures