Aantal openstaande vacatures daalt verder

  • 113 duizend openstaande vacatures
  • Minder vacatures binnen de niet-commerciële dienstverlening, vooral bij de overheid

Eind maart 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 113 duizend vacatures open. Dat zijn er 11 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het aantal openstaande vacatures is in het eerst kwartaal van 2010 hiermee verder gedaald. Na een eerdere stabilisatie in het derde kwartaal van 2009 lijkt de periode van dalingen nog niet voorbij. Het aantal vacatures blijft laag, en ligt nu nog 18 duizend boven het vorige dieptepunt in 2003. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures met 248 duizend een record. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. Na het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk. In de periode tot en met juni 2009 nam het aantal met 120 duizend af. In het derde kwartaal van 2009 stabiliseerde het aantal openstaande vacatures vrijwel, na een lichte daling in het vierde kwartaal van 2009 neemt het nu verder af.

De daling in het eerste kwartaal van 2010 doet zich voornamelijk voor bij de niet-commerciële dienstverlening. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is het aantal vacatures bij deze sector met 9 duizend afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Hiervan had de overheid met 5 duizend het grootste aandeel. Bij de landbouw, industrie en bouwnijverheid is het aantal openstaande vacatures gestabiliseerd. Bij de commerciële dienstverlening is dit ook het geval.

In het eerste kwartaal van 2010 zijn er 173 duizend vacatures ontstaan en 177 duizend vervuld of vervallen. Hoewel het aantal openstaande vacatures laag is, komen er dus nog steeds nieuwe vacatures bij en vinden ook nog steeds veel mensen een nieuwe baan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.