Woonoppervlakte

De oppervlakte voor wonen wordt in dit artikel gelijkgesteld aan het woonterrein uit de statistiek van het bodemgebruik. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld bebouwd oppervlak en de bijbehorende tuinen en lokale wegen. Ook wordt geen rekening gehouden met het voorkomen van meerdere woonlagen.