Verzoekschriften en beschikkingen

Een verzoekschrift is een geschrift waarmee burgers en bedrijven zich tot de rechter kunnen wenden met het doel een uitspraak te verkrijgen. Voorbeelden zijn het uitspreken van een adoptie, de benoeming van een voogd en onder curatele stelling. Een verzoekschriftprocedure eindigt met een beschikking.