Dagvaardingen, vonnissen en arresten

Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen. Behandeling van de zaak leidt in een dagvaardingsprocedure doorgaans tot een vonnis (bij de rechtbank) of tot een arrest (bij het gerechtshof en de Hoge Raad). Bij de overige afdoeningen gaat het om zaken waarin een schikking wordt bereikt en om zaken die door de aanbrenger worden ingetrokken.

Verstekvonnis: Vonnis in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij niet op de zitting is verschenen of verweer heeft gevoerd. Dit betekent in de regel toewijzing van de eis.

Vonnis op tegenspraak (contradictoir vonnis): een eindbeslissing in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij ter zitting is verschenen.