Cassatie

Bij de Hoge Raad kan men in cassatie gaan tegen beslissingen van een lagere rechter. Als een cassatieberoep gegrond wordt verklaard, dan wordt de bestreden rechterlijke uitspraak vernietigd. Meestal wijst de Hoge Raad na vernietiging van een uitspraak een lagere rechter aan om de zaak verder te behandelen. De behandeldeling moet dan worden voortgezet met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad kan soms de zaak zelf afdoen. Het beroep wordt verworpen als de Raad geen grond ziet tot cassatie.