Voorgenomen wettelijke afschaffing

In maart 2010 heeft het kabinet besloten het wetsvoorstel tot vrijstelling van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit kan betekenen dat de belastingopbrengst van gemeenten bij de realisatie hoger kan uitvallen dan bij de begroting, indien gemeenten die op de afschaffing hebben geanticipeerd door geen opbrengsten in de begroting op te nemen, besluiten de belasting alsnog te gaan heffen.