28 duizend autochtone emigranten

De aantallen emigranten in dit artikel hebben betrekking op autochtonen: personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. Naast de 28 duizend autochtone emigranten waren er in 2009 nog 57 duizend allochtone emigranten: personen van wie minstens één van de ouders in het buitenland is geboren. Het totale aantal emigranten in 2009 bedroeg dus 85 duizend. Het gaat daarbij om de emigratie exclusief de zogenoemde administratieve correcties, dus om emigranten die zich hebben laten uitschrijven uit hun woongemeente en van wie het land van bestemming bekend is. In 2009 waren er nog ongeveer 26 duizend personen die zich niet hebben afgemeld bij hun woongemeente en van wie geen bestemmingsland bekend is.