België en Duitsland populairste emigratiebestemmingen

In 2009 verlieten 28 duizend autochtonen Nederland. Dat waren er 9 duizend minder dan in het emigratietopjaar 2006. De populairste bestemmingen waren België en Duitsland. Onder de emigranten naar Frankrijk, Portugal en Spanje waren relatief veel 50-plussers.

Emigratie in 2009 sterk gedaald

In 2009 emigreerden bijna 7 duizend autochtonen minder dan in 2008. Daarmee daalde de emigratie van autochtonen voor het derde opeenvolgende jaar. De economische onzekerheid kan ertoe hebben geleid dat potentiële emigranten ervoor kozen om in Nederland te blijven. Ook kunnen ze hun vertrek hebben uitgesteld doordat ze hun woning door de verslechterde huizenmarkt moeilijk op korte termijn konden verkopen.

Emigratie van autochtonen

Emigratie van autochtonen

België en Duitsland blijven favoriet

Hoewel de emigratie naar België en Duitsland in 2009 met een kwart afnam, bleven onze buurlanden de favoriete bestemmingen van autochtone emigranten. Naar beide landen vertrokken ongeveer 4,5 duizend Nederlanders. Na België en Duitsland volgden de Nederlandse Antillen en Aruba, en Spanje.

Top 10-emigratiebestemmingen van autochtonen, 2009

Top 10-emigratiebestemmingen van autochtonen, 2009

Zuid-Europese landen vooral bij 50-plussers in trek

In 2009 was één op de vijf autochtone emigranten 50 jaar of ouder. De ruim 5 duizend oudere emigranten vertrokken vooral naar Zuid-Europese landen als Frankrijk en Spanje. Ook de emigranten naar Portugal en Thailand waren voor een groot deel 50-plus. Hierbij ging het echter om kleine aantallen.

Aandeel 50-plussers in de emigratie van autochtonen, 2009

Aandeel 50-plussers in de emigratie van autochtonen, 2009

Suzanne Loozen en Han Nicolaas

Bron:

Emigratie van autochtonen, 1995–2009