Goede start 2010 voor uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 11 procent groter dan een jaar eerder. In december was dit nog 2 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon. Daarna was het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 zo’n 11 tot 15 procent lager dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname steeds kleiner geworden. In december was er voor het eerst weer een hoger uitvoervolume.

Het volume van de invoer nam in januari met bijna 10 procent toe. Dit is de eerste toename sinds december 2008. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van maart zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export minder ongunstig dan een maand eerder. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei 2009 geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 26,9 miljard euro. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 11 procent tot 24,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 2,0 miljard euro. Dit is 0,6 miljard euro minder dan in januari 2009.

De invoerwaarde van grondstoffen, minerale brandstoffen en chemische producten nam fors toe. De uitvoerwaarde van chemische producten was ook fors hoger. De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Bij de invoer is een vergelijkbaar patroon waarneembaar.

Mede als gevolg van lagere aardgasprijzen waren de uitvoerprijzen iets lager dan een jaar eerder. Vooral door hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten waren de invoerprijzen 4 procent hoger dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van januari 2009 flink verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.