Gestandaardiseerde cijfers

De trendcijfers per 10 duizend inwoners zijn gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht, zodat rekening wordt gehouden met het verschil in leeftijds- en geslachtsverdeling van de bevolking in de tijd (vergrijzing). Hierdoor kunnen de cijfers over verschillende jaren eenvoudiger met elkaar vergeleken worden. Er is direct gestandaardiseerd met de bevolking van 2000 als standaard.