Verblijfsrecreatie meer in trek

Nederlanders hebben in 2009 niet bezuinigd op binnenlandse vakanties. Vorig jaar trokken Nederlandse verblijfsaccommodaties meer gasten uit eigen land dan een jaar eerder. De omzet van kampeerterreinen en bungalowparken groeide in 2009 met bijna 4 procent. Dit was de grootste groei sinds 2003. In het derde kwartaal van 2009 bedroeg de omzetstijging zelfs 7 procent.

Omzetontwikkeling verblijfsrecreatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

Omzetontwikkeling verblijfsrecreatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

Vooral Nederlandse gasten

In het tweede en derde kwartaal van 2009, de belangrijkste perioden voor de verblijfsrecreatie, boden de bungalowparken, groepsaccommodaties en campings onderdak aan 7,8 miljoen mensen. Dit waren er ruim 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van de gasten is afkomstig uit Nederland. Hun aandeel is al jaren 80 procent. Niet alleen het aantal Nederlandse gasten nam toe, ook verbleven er meer buitenlandse gasten in de Nederlandse verblijfsrecreatie.

Ook het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten in verblijfsaccommodaties nam toe. In het tweede en derde kwartaal van 2009 telde de verblijfsrecreatie 4,3 procent meer overnachtingen van Nederlandse gasten dan een jaar eerder.

Aantal Nederlandse en buitenlandse gasten van april tot en met september

Aantal Nederlandse en buitenlandse gasten van april tot en met september

Noortje Urlings

Bronnen: