Aantal schuldsaneringen neemt weer toe

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen was in het vierde kwartaal van vorig jaar 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar. Ook in het derde kwartaal van 2009 lag het aantal uitspraken hoger. Dat was voor het eerst sinds het einde van 2007.

Ontwikkeling uitgesproken schuldsaneringen

Ontwikkeling uitgesproken schuldsaneringen

Vooral eenmanszaken in problemen

In 2009 zijn bijna 9 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat waren er 250 minder dan in 2008. In het eerste halfjaar van 2009 was nog sprake van een sterke daling ten opzichte van het voorgaande jaar. In het derde kwartaal van 2009 zijn echter 8 procent meer wettelijke schuldsaneringen van start gegaan dan een jaar eerder en in het vierde kwartaal zelfs 19 procent.

Deze toename komt vooral door een forse stijging van het aantal schuldsaneringen van personen met een eenmanszaak. Hier is al vanaf het tweede kwartaal van 2009 sprake van een stijging.

Zeer sterke daling in Zeeland, forse stijging in Friesland

Tussen de provincies liepen de ontwikkelingen sterk uiteen.
Zo daalde in Zeeland het aantal uitspraken vorig jaar met 70 procent. In 2009 werden in deze provincie slechts 104 schuldsaneringen uitgesproken, terwijl dat er in 2008 nog 346 waren. Dit komt onder andere doordat in Zeeland de wijzigingen in de WSNP per 1 januari 2008 pas sinds de tweede helft van 2008 strikt worden toegepast.

Opvallend is de sterke toename van 54 procent in de provincie Friesland. In 2009 zijn hier 433 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, tegen 281 in 2008. Nog nooit zijn er in deze provincie zoveel schuldsaneringen van start gegaan. Ook in Groningen en Noord-Holland nam het aantal uitspraken fors toe.

Uitgesproken schuldsaneringen per provincie

Uitgesproken schuldsaneringen per provincie

Weer groter deel na afloop schuldenvrij

Een van de doelen van de wettelijke schuldsanering is dat de schuldenaar na afloop van het traject weer schuldenvrij is. In 2009 is het aandeel schuldsaneringen dat is beëindigd met een schone lei, net als in de voorgaande jaren gestegen. In totaal zijn 13 duizend zaken in 2009 beëindigd waarvan meer dan drie kwart met een schone lei. Daarbij valt op dat personen met schulden uit een eenmanszaak iets vaker een schone lei kregen dan overige schuldenaren.

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bronnen: StatLine,
• Schuldsaneringen, kwartaalcijfers
• Schuldsaneringen; uitspraken per provincie