Schone lei

Schuldsaneringen kunnen op verschillende manieren worden beëindigd. Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei worden verleend.

Een persoon die niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan een verzoek bij de rechter indienen om deze regeling van toepassing te verklaren. Onder toezicht van een bewindvoerder betaalt de schuldenaar volgens een strikt regime naar capaciteit zoveel mogelijk van zijn schulden aan zijn schuldeisers.
De schuldenaar dient het inkomen dat de beslagvrije voet (95 procent van de bijstandsnorm voor mensen met een uitkering en 100 procent van die norm voor schuldenaren met werk) te boven gaat, gedurende (meestal) drie jaar af te dragen aan zijn schuldeisers.
Indien de vorderingen zijn voldaan, krijgt de schuldenaar een schone lei. Dat wil zeggen dat wanneer de schuldenaar zich op de juiste wijze aan de regeling heeft gehouden, de eventuele restschuld na deze periode niet meer opeisbaar is.

Soms wordt tussentijds een akkoord tussen schuldenaar en schuldeisers bereikt. In andere gevallen verloopt de sanering minder voorspoedig en eindigt zij in een faillissement. Alle andere manieren van beëindiging van een schuldsaneringtraject vallen onder de noemer Overige beëindigingen.