Feitelijk gewerkte uren

Naast het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, wordt in de Enquête beroepsbevolking (EBB) ook vastgesteld hoeveel uur een persoon feitelijk gewerkt heeft in de week voorafgaand aan het interview.