Zelfstandigen werkten in 2009 nauwelijks minder

In 2009 waren er bijna 960 duizend zelfstandigen, onder wie 630 duizend zelfstandigen die geen personeel in dienst hadden. Ondanks de economische crisis gingen zij het afgelopen jaar nauwelijks minder uren werken. Wel nam het aandeel zelfstandigen dat te maken had met minder werk in de branche waarin ze werkzaam zijn iets toe.

Geen sprake van massaal minder werken

In 2009 waren er bijna 960 duizend zelfstandigen. Dit waren er ongeveer 30 duizend minder dan een jaar eerder. De gebruikelijke arbeidsduur van de zelfstandigen daalde het afgelopen jaar slechts licht. Hun gemiddelde werkweek bleef vrijwel constant en was in 2009 ongeveer 44 uur per week. Korter werken speelt vooral bij werknemers en deze trend is al lang voor de economische crisis ingezet.

Ontwikkeling arbeidsduur van werknemers en zelfstandigen

Ontwikkeling arbeidsduur van werknemers en zelfstandigen

Iets vaker minder gewerkt dan gebruikelijk

Iemands gebruikelijke arbeidsduur kan afwijken van het aantal uren dat hij of zij in een bepaalde week daadwerkelijk gewerkt heeft. In 2009 had bijna een derde van de zelfstandigen minder gewerkt dan gebruikelijk. Dit is iets meer dan een jaar eerder. Vooral degenen die gewoonlijk twintig uur of meer werken, hadden iets vaker een rustigere week. Bij zelfstandigen die geen personeel in dienst hadden was dit beeld vergelijkbaar.

Ook hieruit blijkt echter niet dat zelfstandigen massaal minder zijn gaan werken. Het kan zijn dat ze minder opdrachten hebben, maar wellicht besteden ze nu meer tijd aan het werven van nieuwe opdrachten of het bijwerken van hun administratie.

Ontwikkeling zelfstandigen die minder gewerkt hebben dan gebruikelijk

Ontwikkeling zelfstandigen zonder personeel die minder gewerkt hebben dan gebruikelijk

Minder werk vaker reden om minder uren te maken

Verlof is de belangrijkste reden die zelfstandigen opgeven voor het feit dat ze minder uren gewerkt hebben dan gewoonlijk. De enige reden die in 2009 echter in belangrijke mate is toegenomen is minder werk in de branche waarin ze werkzaam zijn.

Ontwikkeling redenen om minder gewerkt te hebben dan gewoonlijk van zelfstandigen

Ontwikkeling redenen om minder gewerkt te hebben dan gewoonlijk van zelfstandigen zonder personeel

Lian Kösters

Bronnen:

Downloads