Vraag naar uitzendkrachten fors gedaald

De vraag naar uitzendkrachten was in 2009, door de economische crisis, fors lager dan een jaar eerder. De afname is groter dan in 2003, de vorige periode van laagconjunctuur. De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was hierdoor ook flink lager dan een jaar eerder. De laatste twee kwartalen van 2009 vlakte de daling echter licht af.

Omzetontwikkeling uitzend- en uitleenbedrijven

Omzetontwikkeling uitzend- en uitleenbedrijven

Omzet snel afgenomen

In 2009 was de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven 11 procent kleiner dan het jaar ervoor. Een jaar eerder was de omzet nog elk kwartaal hoger. Pas in het eerste kwartaal van 2009 nam de omzet voor het eerst af. De krimp bleef toen beperkt tot 3,6 procent. Een kwartaal later ging het snel bergafwaarts en verminderde de omzet met bijna 14 procent. In tegenstelling tot eerdere perioden van laagconjunctuur ging de omzet nu vrij snel naar een dieptepunt. In de tweede helft van 2009 vlakte de omzetkrimp namelijk weer iets af.

Stijgers en dalers in omzet onder uitzend- en uitleenbedrijven met meer dan 250 werkzame personen

Stijgers en dalers in omzet onder uitzend- en uitleenbedrijven met meer dan 250 werkzame personen

Grote bedrijven conjunctuurgevoeliger

De grote bedrijven in de uitzend- en uitleenbranche zijn een stuk conjunctuurgevoeliger dan de kleine. Zij reageren sterker omdat ze veelal uitzenden naar conjunctuurgevoelige branches zoals de industrie. Tijdens de hoogconjunctuur in 2006 en 2007 waren er bijna geen bedrijven met meer dan 250 werkzame personen waarvan de omzet daalde.

Sinds het vierde kwartaal in 2008 nam het aandeel dalers in omzet echter sterk toe. Uiteindelijk kwam het aandeel dalers uit op ruim 80 procent in het derde kwartaal van 2009. In het vierde kwartaal vlakte bij de grote bedrijven het aandeel dalers echter weer iets af.

Ontwikkeling uitzenduren

Ontwikkeling uitzenduren

Vraag naar uitzendkrachten al eerder afgenomen

Het aantal uitzenduren (fase A) was in 2009 ongeveer 16 procent lager dan een jaar eerder. De daling begon in het derde kwartaal van 2008. Het aantal detacheringuren (fase B + C) nam nog enkele kwartalen toe. Dit is gebruikelijk na een lange periode van economische groei. De economische situatie is dan nog steeds voldoende positief voor bedrijven om detacheringkrachten aan te houden. In het tweede kwartaal van 2009 nam ook het aantal detacheringuren voor het eerst af in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Paul Ras en Ralph Wijnen

Bron: StatLine, Uitzendbranche

Conjunctuurbericht, Daling uitzenduren vlakt af