Aandachtswijken

De veertig wijken die onderscheiden worden in het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk, dat minister Vogelaar (van Wonen, Wijken en Integratie) medio 2007 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het CBS volgt de situatie in die aandachtswijken met een monitor, waarin 27 indicatoren voorkomen op de gebieden wonen, werken, leren, veiligheid, bevolking, integratie en schuldenproblematiek.