Kleine boerenbedrijven

Kleine bedrijven zijn bedrijven tussen de 3 en 20 nge, waarbij de nge (Nederlandse grootte eenheid) een maat is waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt aangegeven. De gemiddelde economische omvang van deze kleine bedrijven is 9,3 nge. De grootste veehouderijbedrijven uit deze groep melken bijvoorbeeld 17 koeien of houden 16 paarden. Een akkerbouwbedrijf met 6,6 hectare pootaardappelen op kleigrond heeft eveneens een economische omvang van 20 nge.